website statistics
PROSJEKTER / UNGT ENTREPRENØRSKAP

Rotaryanere som veiledere i skolen

Ungt Entreprenørskap Hedmark gjennomførte i januar 2012 undervisningsprogrammet Vårt lokalsamfunn for nær 150 elever på 4. klassetrinn i Ringsaker kommune. Medlemmer fra Brumunddal og Moelv Rotaryklubber stilte opp som ”lærere”.

Undervisningsopplegget Vårt lokalsamfunn er rettet mot 4. – 5. trinn i grunnskolen. Programmet gir elevene innsikt i hvordan lokalt næringsliv og offentlig forvaltning påvirker deres hverdag. Det styrker også deres lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra til å styrke sitt eget lokalmiljø.

Vårt lokalsamfunn utføres av eksterne veiledere med erfaring fra lokalt næringsliv og offentlig forvaltning. Blant annet fikk elevene bryne seg på følgende spørsmål – og drahjelp til å besvare dem:

  • · Hva er et lokalsamfunn?
  • · Klassen skal etablere butikk i nærmiljøet; hva trenger vi og hva vil vi bygge?
  • · Hva finnes i et lokalsamfunn som dekker alle nødvendige behov?
  • · Hvordan ser et lokalsamfunn uten offentlige tjenester ut?
  • · Hva bruker vi skattepengene til?
  • · Hvordan sirkulerer penger i et lokalsamfunn?

Hele programmet er basert på elevaktivitet, diskusjon og refleksjon. Elevene viste stort engasjement og tilbakemeldingen fra skolen var svært positiv. Vegard Larsen i Ungt Entreprenørskap Hedmark sier blant annet:

At dere stiller opp for disse fjerdeklassingene betyr veldig mye for både skolen og for elevene. For skolen betyr det blant annet at den tar på alvor viktigheten av å bruke eksterne krefter i den daglige undervisningen. For elevene betyr det mye at ulike aktører er inne i klasserommet, de treffer ulike mennesker som er med på å forme dem som mennesker.

At dere i Rotary og i kommunen stiller opp og gir en dag til skolen, tror jeg virker positivt både eksternt og internt. Eksternt så er det med å legge igjen et positivt bilde av Rotary og kommunen hos lærere, foreldre, og ikke minst elever.”

Bildet under viser medlemmer i Brumunddal Rotary Klubb deltar i undervisningen.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Ulven Skjenkeri
Adresse: Nygata 12
Postnummer: 2380
Sted: Brumunddal.
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Møtekalender
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS