website statistics
OM KLUBBEN / MÅL OG PLANER


Presidentens mål og plan for 2021-2022

1.      MÅL:

·         Med grunnlag i verdiene som Rotary står for; kameratskap, integritet, ulikhet, service og ledelse,
 sørge for at Brumunddal Rotaryklubb forblir relevant

·         Følge internasjonal president Shekhar Metha sine målsettinger

·         Fokus på Rotary nasjonalt og internasjonalt

·         Øke medlemsantall med minimum 2 personer

·         Gjøre klubbens aktiviteter og formål mer kjent

·         Sikre at alle aktiviteter er innenfor gjeldende Covid-19 regelverk

2.     PLAN:

·      Med grunnlag i Rotary sine verdier; kameratskap, integritet, ulikhet, service og ledelse, sørge for at     Brumunddal Rotaryklubb forblir relevant

·         Følge internasjonal president Shekhar Metha sine målsettinger

·         Fokus på Rotary nasjonalt og internasjonalt

·         Øke medlemsantall med minimum 2 personer

·         Gjøre klubbens aktiviteter og formål mer kjent

·         Sikre at alle aktiviteter er innenfor gjeldende Covid-19 regelverk

·         Vurdere RYLA og utvekslingsstudenter

·         Bidra til at Klubben alltid har en oppdatert hjemmeside/Facebook-side

·       Inspirere og støtte medlemmene til å bli kjent med klubbens digitale plattform for informasjon, kontakt og administrasjon
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Ulven Skjenkeri
Adresse: Nygata 12
Postnummer: 2380
Sted: Brumunddal.
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Møtekalender
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS