website statistics
OM KLUBBEN / HISTORIE

Historie

Brumunddal Rotary Klubb ble startet i 1951 (charterdato 30. mai 1951). Da klubben fylte 50 år i 2001, ble det laget en jubileumsberetning, se bildet.  Nedenfor er gjengitt et utdrag fra 50 årsberetningen:

Initiativtager til Brumunddal Rotary Klubb var tannlege Sverre Alhaug. Han tok kontakt med sine omgangsvenner og bekjente, og de første møtene startet våren 1951. Til å begynne med var det sju – åtte kommende rotaryanere som holdt sine møter på Grand Hotell i Brumunddal. Rotarytanken var sådd, og den vokste fort. Innen utgangen av mai 1951 var antall medlemmer steget til 21. Charterfesten ble holdt på Høsbjør Turisthotell den 22 juni 1951. Oslo Rotary Klubb var fadderklubb.

Tilfeldighetene ville at det samtidig pågikk arbeid med å stifte rotaryklubber i Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Gjøvik Rotary Klubb fikk sitt charter den 17. mars 1951, Hamar Rotary Klubb den 9. april og Lillehammer den 26. mai. Alle Mjøsbyene og Brumunddal fikk følgelig sine charterklubber praktisk talt samtidig.

Gjennom årene har vi hatt en rekke fremstående foredragsholdere med dagsaktuelle emner. Ved enkelte møter, hvor interessen antas å være særlig stor, blir gjerne naboklubbene og eventuelt andre spesielt interesserte invitert (intercitymøter).

Av større rotaryarrangementer som klubben har stått for, kan nevnes president- og sekretærmøtet i 1970 – 71 og distriktskonferansene i 1978 og i 2003.

Bedriftsbesøk er en meget viktig del av programopplegget, og klubben besøker hvert år 3 – 4 bedrifter i nærmiljøet

Generelt legges det mye arbeid i å skape et godt sosialt miljø i klubben. Her spiller fest og kameratskapskomiteen hovedrollen. Vi har hvert år diverse spesielle arrangementer, enten det nå er rakfisklag, grillaften, eller ekskursjoner i skog og mark. I tillegg har komiteen ansvar for kaffeserveringen på møtene, og den skal også se til at gjester blir tatt godt vare på.

De første år ble det arbeidet mye med de nære ting med innspill som realskolesaken, sikring av Kvennveita, parkeringsplasser, asfaltering, utvidelse av broa over Brumundelva, reguleringsplaner, etc.. Et folkemøte om reguleringsplanen ble avviklet i rotaryregi på Framheim. Rotary sto også som arrangør av Riksgalleriets utstillinger ved to besøk.

Av andre aktiviteter kan nevnes:

Yrkesorientering i videregående skole var en årlig oppgave som Rotary i samarbeid med skolen sto for. Vi kunne stille med førstehånds kjennskap til svært mange yrker gjennom våre medlemmer. Der vi ikke hadde egne krefter, skaffet vi ekstern ekspertise. Denne ordningen varte i flere år, og vi hadde inntrykk av at den var meget populær både blant skolens ledelse og elevene. Da skolen fikk egne rådgiverstillinger, opphørte behovet.

Handicamp Norway er en sommerleir for fysisk funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet ungdom i alderen 18 til 23 år. Leiren arrangeres annet hvert år på Haraldvangen i Hurdal. Klubben har ansett dette prosjektet som meget viktig og har støttet det økonomisk gjennom årene. Vi har også hatt deltakere fra vårt distrikt.

Vårt arbeidefor Polio +, dvs. innsamling av midler for vaksinering mot sykdommen poliomyelitt, var meget høyt prioritert. En energisk leder, Jan Fraurud i vår klubb, hadde en tid en rekke inntektsgivende baller i luften. Sluttresultatet for klubben vår ble hele 113.434 kroner. Med dette var vi nr. 1 i distriktet og også blant de beste i landssammenheng.

Buttekvern Eldresenter har vi fulgt med interesse. Ett av våre medlemmer, Arvid Johannesen, var sentral som initiativtaker og formann i planleggingsgruppen, og klubben har gitt sitt bidrag gjennom dugnadsarbeide og økonomisk tilskudd.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Ulven Skjenkeri
Adresse: Nygata 12
Postnummer: 2380
Sted: Brumunddal.
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Møtekalender
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS