website statistics

Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021. Av Jørn Strand, Rådmann i Ringsaker

Som vanlig på disse tider av året orienterte Jørn Strand om Ringsaker kommunes Budsjett, Økonomiplan og Handlingsplan for kommende periode og med hovedvekt på det som angår Brumunddal og Ringsaker sør.

Han innledet med betraktninger som:

 

-          Aldri før har det blitt bygget og investert så mye privat og offentlig i Ringsaker.

-          Utsiktene for endringer i det offentlige har aldri vært større (fylkessammenslåing, osv)

 

Kommunens samlede er budsjettet på 3,3 mrd kr. Driftsutgiftene er 2,4 og investeringer er 0,6 mrd kr. Budsjett og økonomiplanen følger tidligere strategi:

 

-          Offensivt og ekspansivt mht investeringer

-          Balansere tiltak for vekst med løft for og utvikling av velferdstjenestene

-          Det blir ingen brå skiftninger eller vesentlige kutt i driften av kommunen.

-          Det er 2350 årsverk fordelt på nesten 4000 lønnsmottagere i kommunen.

 

Skole:

I perioden 2015 til 2019 har og skal kommunen investere tilsammen 1,3 mrd kr i nye barneskoler og svømmebasseng.

Timetallet skal økes slik at barneskole-elevene nå får 12,25 timer mer enn minstetimetallet

Det skal investeres for 18,5 mill kr i digitale læremidler i barne- og ungdomsskole slik at alle elever får enten PC eller nettbrett.

 

Kompetanseindustri i Brumunddal

Det er bevilget penger over statsbudsjettet for nytt kompetansesenter for matkultur som blir etablert på Granerud gård. Kommunen har budsjettert 2 mill kr til årlige kjøp fra senteret.

 

Pleie og omsorg

Det bygges nye omsorgsboliger ved Tømmerli (99,5 mill kr) og det planlegges nytt sykehjem i Moelv

 

Teknisk infrastruktur og byggesak

Det skal investeres for nærmere 250 mill kr i teknisk infrastruktur. Bl.a. skal vannverkene i Moelv og Mesnali utbygges med forbindelse til h.h.v Rudshøgda og Sjusjøen.

Det er hittil i år gitt 427 nye byggetillatelser hvorav 197 i hytteområdene, hvilket er et meget høyt antall i forhold til tidligere tider. Det er nå 7000 hytter i Ringsaker som er landets klart største hyttekommune.

 

Befolkningsallet

Det er pr 3.kvartal 34.057 innbyggere i kommunen og befolkningstallet øker jamt og sikkert, slik at det er grunn til å tro at i 2043 er det 50.000 innbyggere i Ringsaker Kommune.

 

Utvikling i Brumunddal

Jørn Strand tok for seg flere utbygginger i Brumunddal som har positiv effekt på infrastruktur og trivsel. Eksempelvis:

-          Øverbakkvn

-          City Park

-          Sykkelveg m/fortau ved Buttekvernsmyra

-          Pergola i Torgbygget,

-          Flomsikring av Brumunda

-           

Spesielt ble planer for Mjøsparken gjennomgått. Her er det blitt skate-park og street-volleyball bane. Det bygges ny bystrand, Skibladner-brygge, lekeplass for små barn, rasteplass og støyvoller og verdens høyeste trebygg med svømmebasseng. Det er også planer for oppgradering av båthavnområdet.

Ringsakers ambisjon er at Mjøsparken skal bli innlandets mest attraktive område

 

Ringsakerkveld i Oslo

Til slutt oppfordret rådmannen medlemmene om å spre budskapet om Ringsakerkvelden i Oslo som avholdes 8.02.2018 på restauranten «Månefisken» (ved Vulkan). Dette er en kveld for alle Ringsakersokninger som bor utenfor kommunen og særlig for de som kanskje kan lokkes tilbake til kommunen etterhvert. Her blir det mye god informasjon om Ringsaker, jobb- og bomuligheter, osv. I tillegg blir det servert god mat og underholdning.

Referent

Ivar Sundet


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Sparebanken Hedmark,
Adresse: Furnesveien 5,
Postnummer: 2380
Sted: Brumunddal.
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...