website statistics

Om å jobbe i oljå – kvinnelig plattformarbeider på Osebergfeltet. v/Hilde Sandberg

Referat fra møtet

        Møtet ble flyttet til kommunens lokaler på Torget, da møtelokalene i Kommunebygget var opptatt. Disse lokalene i gamle posthusgården passer godt til vårt formål, men Rådmannen som disponerer disse lokalene er restriktiv mht. utlån av disse lokalene på permanent basis. Det ble opplyst at det jobbes i herdig med å finne permanente og hensiktsmessige lokaler til vår møtevirksomhet.

       Hilde Sandberg var kveldens foredragsholder. Tittel på foredraget var «Om å jobbe i oljå – kvinnelig plattformarbeider på Osebergfeltet».

Som kvinne er Hilde en utradisjonell plattformarbeider, til tross for at hun har vært ansatt i Equinor (tidl. Statoil) i 26 år. Fortsatt er arbeidet på oljeplattformer preget av et utstrakt gubbevelde. Hun har tatt en bachelor som maskiningeniør, etter først å ha vært innom mange ulike kjønnstradisjonelle yrkesvalg. Men interessen for tekniske ting førte henne etter hvert til Mongstad som lærling. Dette var en ypperlig læreplass for å lære hele oljeproduksjonsprosessen. Hilde har vært mest på flytende installasjoner. Hun fikk fast jobb på Heidrunplattformen allerede i 1977. Dette ble hennes andre hjem og hun fikk oppgaver over alt på plattformen. Hun jobbet først som prosess tekniker og senere som kontrollroms tekniker. Hun har i tillegg også hatt viktige beredskapsfunksjoner om bord. Plattformen har en kapasitet på opptil 450 plattformarbeidere samtidig. Plattformdekket ligger 30 meter over vannet, og stikker 80 til 90 meter under vann. Avstanden til havbunnen på Heidrun er ca. 350 meter. Her er det 54 borebrønner/stigerør. I tillegg til full jobb i Nordsjøen startet Hilde på HIG i 2006. Hun tok hovedoppgave i energiledelse, og i 2010 en bachelor som maskiningeniør. Hun ble tildelt den anerkjente Eurekaprisen for sin hovedoppgave i energiledelse, som Equinor fikk utnytte til sin fordel.

Etter skolen startet hun som drifts- og vedlikeholdsleder på Åsgård B plattformen, verdens største flytende gassbehandlingsanlegg. Her blir det produsert 40 mill. m3 gass (en tankbil tar ca. 60 m3). På plattformene er det egne gassturbiner for produksjon av strøm, basert på verdens reneste gass fra Nordsjøen. Men målet for miljø- og energiledelse er bl.a. null utslipp og landbasert strøm. Normalt strømforbruk på plattformen er 50-55 MW. Fakkelgassen på plattformen er en sikkerhetsventil, dersom ukontrollert høgt trykk skulle oppstå.

Etter en ufrivillig smell som følge av stort arbeidspress over lang tid, startet Hilde i «kjeledressjobb» i 2015 på Oseberg feltsenter, som består av 3 plattformer. Det er et krevende arbeidsmiljø på en plattform, som f.eks. 12 timers arbeidsdag, farlig arbeidsplass, jobb helg og høytid, skiftarbeid og nattarbeid, tøffe værmessige forhold (bølgehøyder på 32 meter), m.m. På fritiden er det tilgang på Jacuzzi, fiske, spise mye god mat, trimme, bingo m.m. Produksjonskapasiteten på Oseberg ligger på 70.000 fat per døgn, som i dag tilsvarer 32 mill. NOK, eller 1,5 mill. NOK per time!

Framtiden som oljearbeider kan synes utfordrende på lengre sikt. I Nordsjøen produseres verdens reneste olje og gass, men mangel på global tenkning er årsaken til at dette ikke blir sett på som en positiv erstatter for kull.

Vi takker Hilde for et meget interessant og engasjerende foredrag!

Referent

Hermod Østberg


 
Om og bedriftsbesøk til Doktorgården og odontia. v/ Tannlege Jørn Bang-Larsen

15. november 2021

Om og bedriftsbesøk til Doktorgården og odontia. v/ Tannlege Jørn Bang-Larsen

Jørn fortalte litt om tannlegevirksomheten i Doktorgården. Bedriften har gått fra 1 tannlege og 2 sekretærer, til i dag å være en mye større bedrift med 5 tannleger, kjeveortoped, 3 tannpleiere og mange tannhelsesekretærer. Klikk på overskrift for mer.

Kommunalsjef Sverre Rudjord orienterte om utviklingen av covid19 i Ringsaker

8. november 2021

Kommunalsjef Sverre Rudjord orienterte om utviklingen av covid19 i Ringsaker

Kommunalsjef Sverre Rudjord orienterte om utviklingen av covid19 i Ringsaker, og om hvilke tiltak som etter hvert ble iverksatt fra 19. februar 2020 og frem til i dag.
Det har vært tre covid19-relaterte dødsfall i Ringsaker. Det har vært påvist Corona h

Dala Makers

1. november 2021

Dala Makers

Karl Einar Røste fortalte om etablering av Dala Makers som har lokaler i kjeller etasjen i det gamle Ulven bygget i Brumunddal. Klikk på overskrift for mer stoff.

Egoforedrag Amund Kristoffersen

18. oktober 2021

Egoforedrag Amund Kristoffersen

Hovedtema var egoforedrag av Amund Kristoffersen. Dessuten redegjorde presidenten for medlemsutviklingen i distrikt 2005 og om leieavtalen for vårt nye møtelokale. (Klikk på overskrift for mer omtale)

Bedriftsbesøk til Kvarstad sjokoladefabrikk på Rudshøgda

11. oktober 2021

Bedriftsbesøk til Kvarstad sjokoladefabrikk på Rudshøgda

Sjokoladeproduksjon og salg av produkter har i flere år vært drevet på Kvarstad gård i Ringsaker. Virksomheten ble i 2021 flyttet til nye lokaler på Rudshøgda hvor det også er etablert et utsalgsted med kafeteria. (Klikk på overskrift for å se alt!)

Endelig nytt lokale

20. september 2021

Endelig nytt lokale

Endelig ser det ut til at Brumunddal Rotary klubb får fast møtelokale. Klubben har stått uten møtelokale en lang stund, men kveldens møte ble en vellykket test av nytt lokale i Ulven Skjenkeri.
Som seg hør og bør holdt Erik Ulven første foredrag!

HØFY - Høyskolen for yrkesfag ved Trond Bjørge

19. oktober 2020

HØFY - Høyskolen for yrkesfag ved Trond Bjørge

Bakgrunn for etableringen: ønske om å styrke yrkesfaglig utdanning. Etablere en sømløs vei fra yrkesfag i videregående skole til høyere utdanning som bachelor og master.

President i Norges kokkemesteres Landsforening, Helge Erling Johansen

12. oktober 2020

President i Norges kokkemesteres Landsforening, Helge Erling Johansen

Om kokkelandslaget og deres utfordringer og krav som stilles.

Om å jobbe i oljå – kvinnelig plattformarbeider på Osebergfeltet. v/Hilde Sandberg

21. september 2020

Om å jobbe i oljå – kvinnelig plattformarbeider på Osebergfeltet. v/Hilde Sandberg

Hilde Sandberg startet sin arbeidskarriære på oljeplattformer i Nordsjøen. Her forteller hun om et spennende og utfordrende liv. Samtidig tok hun høyere utdannelse innen oljesektoren. Bildet viser Oseberg plattformen

Prosjektet Impande

14. september 2020

Prosjektet Impande

Vår klubb har inngått en prosjektavtale med den humanitære organisasjonen Impande i Sør-Afrika. Morten Mellbye har besøkt området hvor prosjektet drives og forteller om sine inntrykk derfra og om forholdene i Sør-Afrika generelt..

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Ulven Skjenkeri
Adresse: Nygata 12
Postnummer: 2380
Sted: Brumunddal.
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Møtekalender
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS