website statistics

Jordvernalliansen i Hedmark v/Lars Opsahl jr.

Lars Opsahl jr. er leder for jordvernalliansen i Hedmark, og han holdt et interessant foredrag om viktige oppgaver for alliansen.


Jordvernalliansen i Hedmark v/Lars Opsahl jr.

Hvorfor er jordvern viktig? Vi skal produsere mest mulig av den maten vi spiser. Kun 3% av landets areal er dyrket jord, herav kun 1/3 til korn. FN sier at matproduksjonen må dobles innen 2050. Vi er forpliktet til å ta mest mulig vare på egen produksjon. Også viktig med beredskap – internasjonal handel er sårbar i en krisesituasjon.

Bakgrunnen er at Stortinget har vedtatt en nasjonal jordvernstrategi. Maks omdisponering av 4.000 da pr år,- fram mot 2020. 2015: 8.000, 2016: 6.000, 2017: 4.000 da. Målet skulle nås innen 2020 (allerede nådd i 2017).

Mange vei- og jernbaneprosjekter de nærmeste årene krever store arealer. Revidert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019. Skal utrede krav om opsjonsavtaler. Også utrede søknadsplikt for landbrukets egen nedbygging (Landet 22%, Hedmark 35%!!).

Jordvernalliansens innspill: Stramme inn jordloven. Omdisponering må besluttes av Fylkesmannen. Strengere nasjonale føringer til arealplanleggingen. Ønsker å redusere nedbyggingsmålet til 2.000 da innen 2024.

Jordvernalliansen i Hedmark: (ingen medlemsorganisasjon). 11 ulike organisasjoner. Ingen politiske partier.

Situasjonen i Hedmark: Omdisponering av 1.500 da innenfor tre vegprosjekter.

Kommunal nedbygging: Ringsaker er versting: 1.460 da fra 2005-2015. Fjerde verst i landet.

Særlig fokus på kommuneplanprosesser, senest overfor Hamar kommune. Målsetting: minske nedbygging. I Hamar var det forslag om å bygge ned 706 da. Endelig forslag etter div. engasjement 175 da.

Mange grunneiere tar selv initiativ til nedbygging/utbygging. Kommunen bestemmer hva som skal prioriteres, med Fylkesmannen som gjør endelig vedtak. Dersom kommunen er uenig, kan saken gå til Regjeringen.


 
Paul Harris Fellow

25. juni 2019

Paul Harris Fellow

Æresbevisningen Paul Harris Fellow utdelt på årsmøte i Mjøstårnet 24.6.2019.
Bilde fra venstre: Jørn Strand, Ragni Grude Amb, Eivind Amb og Ivar Sundet.

Presidentskifte i Brumunddal Rotary

25. juni 2019

Presidentskifte i Brumunddal Rotary

Under årsmøtet mandag 24.6.19 i Mjøstårnet ga avtroppende president Gaute Arneson (t.v.) presidentkjedet til påtroppende president Ivar Sundet.

"Ego"-foredrag av nye klubbmedlemmer

19. juni 2019

"Ego"-foredrag av nye klubbmedlemmer

Våre to nye klubbmedlemmer, Ashwak Hamza og Jørn Bang Larsen, holdt tradisjonen tro "Ego"-foredrag under mandagens klubbmøte.

Mjøsen og Omegn Elbil-forening

3. juni 2019

Mjøsen og Omegn Elbil-forening

Jørgen Galtestad holdt et innholdsrikt foredrag om el-bilens fordeler og ulemper samt markedsandeler og prognoser for fremtiden

Trening og Fysisk aktivitet

22. mai 2019

Trening og Fysisk aktivitet

Kveldens tema ble presentert av våre klubbmedlemmer Ole Ellefsæter og Einar Øfsti. En facinerende reise i treningsmetoder før og nå, med fokus på viktigheten av å holde seg i bevegelse.

Besøk ved Geitmyra Matkultursenter for barn - Ringsaker AS

14. mai 2019

Besøk ved Geitmyra Matkultursenter for barn - Ringsaker AS

Vi ble tatt godt imot av daglig leder Gyro Knutsdotter Homme (til venstre i bildet).
Senteret ble etablert i oktober 2018 og er en avdeling av Geitmyra Matkultursenter for barn i Oslo, som har eksistert i 7 år.

Kulturminneforvaltning i et utviklingsperspektiv v/Ane Ingvil Støen

6. mai 2019

Kulturminneforvaltning i et utviklingsperspektiv v/Ane Ingvil Støen

Ane Ingvil Støen er rådgiver/prosjektkoordinator i Vestfold fylkeskommune. Hun tok oss med på en svært interessant reise i sitt arbeid med kulturminner i Vestfold.

InterCity-møte Mjøstårnet

29. april 2019

InterCity-møte Mjøstårnet

Medlemmer med respektive fra alle klubber i Ringsaker og omegn var invitert til middag i Mjøstårnets restaurant med påfølgende foredrag om utfordringene ved bygging av Mjøstårnet samt satsingen i Ringsaker kommune.

Tine-meieriet i Brumunddal

11. april 2019

Tine-meieriet i Brumunddal

Ny meierisjef Lars Tore Ramsberg ved TINE-anlegget i Brumunddal holdt et fengende foredrag om TINE-meieriet og veien hans dit.

Livet som en lang reise, mitt liv fra Iran til Norge, v/Sara Mahdavi

1. april 2019

Livet som en lang reise, mitt liv fra Iran til Norge, v/Sara Mahdavi

Introduksjon ved Eivind Amb, som møtte Sara Mahdavi gjennom Walk the Talk.

Sara Mahdavi holdt et personlig foredrag om sin bakgrunn og veien hit til Norge.
Sara er utdannet elektronikkingeniør, og jobber som Supply Manager i et høyteknologi-firma.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Sparebanken Hedmark,
Adresse: Furnesveien 5,
Postnummer: 2380
Sted: Brumunddal.
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Møtekalender
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...