website statistics

RYLA seminar

Svein Lauritz Haglund «brenner» for RYLA. *)  Han innledet med tanker om hvordan vi kan videreutvikle dette tiltaket, blant annet ved å:

1.       Registrere tidligere RYLA kandidater for å få disse med i et nettverk.

2.       Engasjere oss i å følge opp kandidatene på en ny måte

3.       Kontakter med næringslivet for å finne nye kandidater og eventuell få økonomisk støtte

4.       Prøve å få noen av RYLA-deltakerne til å bli medlemmer av Rotary på sikt

 

Vår klubb hadde denne gangen med 2 kandidater til RYLA seminariet, som ble holdt på Honne 9. – 11. mars med 16 deltakere. En av våre kandidater var Magnus Rogstadkjærnet Hagen. Han presenterte seg selv:

Jeg er født og oppvokst i Brumunddal, 3. generasjons rørlegger. Startet med litt jobb i Arve Hagen A/S rundt 2006. Fullførte videregående skole våren 2010.  Deretter startet jeg lærlingtiden i Arve Hagen A/S høsten 2010, og fullførte denne vinteren 2012. Startet på Mesterbrevet høsten 2014 og bestod dette sommeren 2016. Jobber nå som BAS i Arve Hagen A/S der jeg styrer industri bygg og leilighetsbygg. Trives veldig godt når han får muligheten til å lære opp nye rørleggere.

 

Magnus fortalte deretter litt om sine erfaringer fra RYLA kurset på Honne.

Temaene var følgende:

·         om ledelse – hvordan skape en effektiv organisasjon

·         lederskap i praksis – en leders erfaringer

·         kommunikasjon og media

·         meg som leder – typologi, persontyper og adferdsstiler

·         bærekraft, etikk og ledelse

·         hvordan arbeider et styre – praktisk styrearbeid

·         hvordan skaper vi gode team? – øvelser og refleksjoner

Han syntes kurset var svært bra og ga mange gode og interessante framtidsvyer. Magnus understreket at det er viktig å bygge opp gode team. Det må settes sammen av personer som utfyller hverandre i kunnskaper og erfaringer.

Under samtalene ble framholdt at lederne av bedrifter må bestrebe seg på og ha mot til å ansette medarbeidere som er dyktigere og har mer kunnskaper enn de selv har. Dette er grunnleggende og helt nødvendig for at en bedrift skal kunne utvikle seg videre og ekspandere. Magnus syntes at kurset inneholdt for mye teori  -  han savnet mer læring om den praktiske side ved ledelse på ulike nivåer.

 

Referenter:

Morten Haukaas og Svein Lauritz Haglund

 

-------------------

*)  RYLA  er en forkortelse for  Rotary Youth Leadership Award. Fritt oversatt blir det: «Rotary lederkurs for ungdom». Det er et kurstilbud til unge ledere og unge med lederambisjoner. Gjennom foredrag og gruppearbeid tas det opp aktuelle og spennende problemstillinger en møter som leder. Kursene / seminarene vil ha en praktisk innfallsvinkel, der foredragsholderne også bruker eksempler basert på sine egne erfaringer. Beregnet for ungdom mellom 18 og 35 år. 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Sparebanken Hedmark,
Adresse: Furnesveien 5,
Postnummer: 2380
Sted: Brumunddal.
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...