website statistics

RYLA seminar

Svein Lauritz Haglund «brenner» for RYLA. *)  Han innledet med tanker om hvordan vi kan videreutvikle dette tiltaket, blant annet ved å:

1.       Registrere tidligere RYLA kandidater for å få disse med i et nettverk.

2.       Engasjere oss i å følge opp kandidatene på en ny måte

3.       Kontakter med næringslivet for å finne nye kandidater og eventuell få økonomisk støtte

4.       Prøve å få noen av RYLA-deltakerne til å bli medlemmer av Rotary på sikt

 

Vår klubb hadde denne gangen med 2 kandidater til RYLA seminariet, som ble holdt på Honne 9. – 11. mars med 16 deltakere. En av våre kandidater var Magnus Rogstadkjærnet Hagen. Han presenterte seg selv:

Jeg er født og oppvokst i Brumunddal, 3. generasjons rørlegger. Startet med litt jobb i Arve Hagen A/S rundt 2006. Fullførte videregående skole våren 2010.  Deretter startet jeg lærlingtiden i Arve Hagen A/S høsten 2010, og fullførte denne vinteren 2012. Startet på Mesterbrevet høsten 2014 og bestod dette sommeren 2016. Jobber nå som BAS i Arve Hagen A/S der jeg styrer industri bygg og leilighetsbygg. Trives veldig godt når han får muligheten til å lære opp nye rørleggere.

 

Magnus fortalte deretter litt om sine erfaringer fra RYLA kurset på Honne.

Temaene var følgende:

·         om ledelse – hvordan skape en effektiv organisasjon

·         lederskap i praksis – en leders erfaringer

·         kommunikasjon og media

·         meg som leder – typologi, persontyper og adferdsstiler

·         bærekraft, etikk og ledelse

·         hvordan arbeider et styre – praktisk styrearbeid

·         hvordan skaper vi gode team? – øvelser og refleksjoner

Han syntes kurset var svært bra og ga mange gode og interessante framtidsvyer. Magnus understreket at det er viktig å bygge opp gode team. Det må settes sammen av personer som utfyller hverandre i kunnskaper og erfaringer.

Under samtalene ble framholdt at lederne av bedrifter må bestrebe seg på og ha mot til å ansette medarbeidere som er dyktigere og har mer kunnskaper enn de selv har. Dette er grunnleggende og helt nødvendig for at en bedrift skal kunne utvikle seg videre og ekspandere. Magnus syntes at kurset inneholdt for mye teori  -  han savnet mer læring om den praktiske side ved ledelse på ulike nivåer.

 

Referenter:

Morten Haukaas og Svein Lauritz Haglund

 

-------------------

*)  RYLA  er en forkortelse for  Rotary Youth Leadership Award. Fritt oversatt blir det: «Rotary lederkurs for ungdom». Det er et kurstilbud til unge ledere og unge med lederambisjoner. Gjennom foredrag og gruppearbeid tas det opp aktuelle og spennende problemstillinger en møter som leder. Kursene / seminarene vil ha en praktisk innfallsvinkel, der foredragsholderne også bruker eksempler basert på sine egne erfaringer. Beregnet for ungdom mellom 18 og 35 år. 
Besøk ved Geitmyra Matkultursenter for barn - Ringsaker AS

14. mai 2019

Besøk ved Geitmyra Matkultursenter for barn - Ringsaker AS

Vi ble tatt godt imot av daglig leder Gyro Knutsdotter Homme (til venstre i bildet).
Senteret ble etablert i oktober 2018 og er en avdeling av Geitmyra Matkultursenter for barn i Oslo, som har eksistert i 7 år.

Kulturminneforvaltning i et utviklingsperspektiv v/Ane Ingvil Støen

6. mai 2019

Kulturminneforvaltning i et utviklingsperspektiv v/Ane Ingvil Støen

Ane Ingvil Støen er rådgiver/prosjektkoordinator i Vestfold fylkeskommune. Hun tok oss med på en svært interessant reise i sitt arbeid med kulturminner i Vestfold.

InterCity-møte Mjøstårnet

29. april 2019

InterCity-møte Mjøstårnet

Medlemmer med respektive fra alle klubber i Ringsaker og omegn var invitert til middag i Mjøstårnets restaurant med påfølgende foredrag om utfordringene ved bygging av Mjøstårnet samt satsingen i Ringsaker kommune.

Tine-meieriet i Brumunddal

11. april 2019

Tine-meieriet i Brumunddal

Ny meierisjef Lars Tore Ramsberg ved TINE-anlegget i Brumunddal holdt et fengende foredrag om TINE-meieriet og veien hans dit.

Livet som en lang reise, mitt liv fra Iran til Norge, v/Sara Mahdavi

1. april 2019

Livet som en lang reise, mitt liv fra Iran til Norge, v/Sara Mahdavi

Introduksjon ved Eivind Amb, som møtte Sara Mahdavi gjennom Walk the Talk.

Sara Mahdavi holdt et personlig foredrag om sin bakgrunn og veien hit til Norge.
Sara er utdannet elektronikkingeniør, og jobber som Supply Manager i et høyteknologi-firma.

Kosovo, veien fra krig til fred. v/Ivar Viddal

25. mars 2019

Kosovo, veien fra krig til fred. v/Ivar Viddal

Vidar Viddal holdt et fengende foredrag omkring egen erfaring fra konflikten i Kosovo.

Viktig å skape tillit hos lokalbefolkning, og ha fokus på deres daglige drift etter at kritisk nødhjelp er gitt. Etablering av jobber er kritisk viktig.

Orientering om Kartverket

18. mars 2019

Orientering om Kartverket

Vårt klubbmedlem Georg Langerak holdt en innholdsrik og interessant orientering om Kartverkets mangesidige aktiviteter.

Jordvernalliansen i Hedmark v/Lars Opsahl jr.

11. mars 2019

Jordvernalliansen i Hedmark v/Lars Opsahl jr.

Lars Opsahl jr. er leder for jordvernalliansen i Hedmark, og han holdt et interessant foredrag om viktige oppgaver for alliansen.

Torskeaften

4. mars 2019

Torskeaften

Torskeaften ble arrangert i Bakeriet. Vi fikk servert skrei fra Knudstad Holen i Hamar. Kjetil fortalte oss om skreiens historie. Maten var førsteklasses, og Bakeriets personale bidro med utmerket servering. 25 deltok. En utmerket aften! Klikk for bilder!

ER DET ET MÅL MED ET NYTT OL I VÅR REGION? DISKUSJON

25. februar 2019

ER DET ET MÅL MED ET NYTT OL I VÅR REGION? DISKUSJON

Einar startet med å gå gjennom historien, og redegjorde for viktigheten av amatørstatus uten noen form for kompensasjon.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Sparebanken Hedmark,
Adresse: Furnesveien 5,
Postnummer: 2380
Sted: Brumunddal.
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Møtekalender
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...