website statistics

RYLA. v/ Svein Lauritz Haglund

Svein L Haglund innledet om RYLA. Siden 2008 har klubben sendt 11 deltakere på RYLA-seminaret. Klubben har brukt 40 – 45000 kroner på dette. Deltakerne har vært i alderen 17 til 22 år. Han stilte spørsmål om hva klubben har fått igjen for denne investeringen og om noen i klubben har kontakt med noen av de som har deltatt. RYLA er et meget godt tilbud med tanke på faglig innhold og ikke minst muligheten for å bygge et nettverk som er verdifullt med tanke på karriereutvikling. Svein L stilte også spørsmål ved våre deltakeres alder. Bør vi ikke finne kandidater som er noe eldre og som allerede har yrkeserfaring. De vil ha større utbytte av seminaret og vil også være lettere å rekruttere som medlemmer til klubben i framtida.

Ålesund Rotaryklubb har etablert samarbeid med flere lokale bedrifter som deltar med både deltakere og sponsormidler. Dette har den fordelen at klubben får et konstruktivt samarbeid med lokalt næringsliv. Det åpner seg også en bedre tilgang på kandidater til RYLA. I tillegg blir Rotary mer synlige. Dette er positivt med tanke på rekruttering av nye medlemmer.

Diskusjonen rundt bordet viste at det var bred tilslutning til et opplegg der vi sender eldre kandidater enn tidligere og at vi prøver å etablere kontakt med lokale bedrifter. Svein L lager forslag til et «salgsopplegg» overfor bedriftene som han kommer og presenterer på et styremøte før det legges fram for klubbmøtet.

Eivind E orienterte om klubbens hjemmeside, http://brumunddal.rotary.no/ . Han tok oss gjennom deler av innholdet og appellerte til å bruke siden. Spesielt oppfordret han presidenten til å bruke sidene aktivt på klubbmøtene.

Gaute Arneson, som ledet møte i presidentens fravær, orienterte om oppfølgingen av «gatenavnsaken». På møtet den 22. januar kommer kart- og byggesakssjef Atle Ruud. Hovedtema blir status for boligbygging i Ringsaker. I tillegg besvarer han henvendelsen vedrørende gatenavn.   

 

Referent Eivind Amb 


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Sparebanken Hedmark,
Adresse: Furnesveien 5,
Postnummer: 2380
Sted: Brumunddal.
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...