website statistics

Sosialt samvær. Senior foredrag v/ Eivind Amb

Referenten, Eivind Amb, holdt egoforedrag der han først tok forsamlingen gjennom oppvekst, skolegang, yrkeserfaring og oversikt over diverse verv i frivillige organisasjoner og kommunale styrer og utvalg. Hovedvekten ble lagt på overgangen til pensjonisttilværelsen og særlig engasjementet for flykninger.

Å gå fra et hektisk yrkesliv til pensjonisttilværelse kan være utfordrende. Det er mye tid og mange år som skal fylles med meningsfylt arbeide. Da er det bra med noe å engasjere seg i, og det er et vidt spekter av frivillig arbeide å ta del i.

Høsten 2015 kom det et stort antall flyktninger til Norge. Dette stilte store krav til engasjement både fra offentlige myndigheter og frivilligheten. Referenten hadde allerede før denne flyktningestrømmen kom, engasjert seg i norskopplæring for flykninger og andre innvandrere gjennom "Walk the Talk". Dette er et opplegg i regi av Voksenpedagogisk senter der norske frivillige går tur med innvandrere i lokalmiljøet og snakker norsk med dem. Slik får de praktisert vanlig dagligtale og blir også kjent med nordmenn og med lokalmiljøet. For de frivillige er det en mulighet for å få nærmere kunnskap om andre kulturer. Dette er integrering i praksis.

I forbindelsen med flyktningkrisen i 2015 ble behovet for frivillig medvirkning enda sterkere. Bibliotekene fikk en sentral rolle som arena for norskopplæring og som kontaktpunkt mellom flyktninger og nordmenn. De er godt egnet fordi det er et politisk og religiøst nøytralt sted og dessuten er folkeopplysning fortsatt en viktig oppgave.

Brumunddal bibliotek henvendte seg til lokale lag og foreninger for å rekruttere frivillige til å være med på et tilbud om språkopplæring for flykninger og asylsøkere. Responsen var liten, men med hjelp fra referenten og hans kone ble det rekruttert tilstrekkelig med frivillige til at tilbudet kunne starte. "Språkbruket", som er navnet, ble etablert og det ble inngått et samarbeide med Voksenpedagogisk senter, som sender deltakere. De fleste deltakerne går på 2-årig introduksjonsprogram. Tilbudet på biblioteket inngår i den obligatoriske norskopplæringen med 2 skoletimer hver onsdag hele skoleåret. Opplegget på biblioteket er temabasert. Det vil si at det også flettes inn samfunnskunnskap. Utveksling av kunnskap om hverandres kultur står også sentralt. Det er med 6 frivillige fra Brumunddal Rotaryklubb.

Foruten at dette arbeidet gir flyktningene trening i å snakke norsk, etableres det kontakt med nordmenn. Dette er viktig for god integrering og trivsel. For de frivillige blir det en sosial møteplass og det gir innsikt i andre kulturer og opplevelsen av å bidra med et viktig arbeide. Det blir vinn-vinn.

I dag er det ca. 40 frivillige som er med som "språkverter". De møter ikke hver onsdag, men inngår i en turnusordning.

Referenten er også engasjert i å hjelpe flykningene i den praktiske hverdagen. Dette er tidkrevende og byr på mange utfordringer, men er svært givende.

Ellers fylles pensjonisttilværelsen med trim, reising og ikke minst samvær med familie og venner. Å ha et sosialt nettverk og å leve et aktivt liv, som utfordrer både kropp og sinn, er viktig.

Referent Eivind Amb 


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Sparebanken Hedmark,
Adresse: Furnesveien 5,
Postnummer: 2380
Sted: Brumunddal.
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...