website statistics
OM KLUBBEN / MÅL OG PLANER

Mål og planer for 2018-2019  

Theme logo 2018-19 EN 

                         Mål

      1) Videreføre aktivitetene fra de foregående årene med faste ukentlige møter og med vekt på så vel internasjonalt engasjement som engasjement for lokalsamfunnet


      2) Være en arena for kameratskap og hygge for medlemmene og deres partnere


      3) Ivareta sine forpliktelser som en del av Rotary International , herunder sørge for klubbens bidrag til The Rotary Foundation


      4) Arbeide videre for å videreutvikle RYLA (Rotary Youth Leadership Award)


      5) Delta aktivt i det nasjonale og regionale Rotary-nettverket


      6) Arbeide for vekst i antall medlemmer


      7) «Blåse liv» i 3-minutteren                           Planer                                              

               

Anvar

Planer /arbeidsoppgaver

Internasjonal komite

v/ Morten Mellby

Følge opp klubbens vedtak om bygging av en barnehage i Sør-Afrika i samarbeid med hjelpeorganisasjonen Impande

Gjennomføre min. to medlemsmøter per semester med internasjonale tema

Følge opp klubbens forpliktelser overfor Rotary International og The Rotary Foundation

Medlemskomiteen

v/Rune Glomseth

Legge til rette for at medlemsmøtene og andre arrangement preges av kameratskap og en hyggelig atmosfære

Ta ansvaret for gjennomføringen  av møter/sammenkomster utenom de ordinære møtene (grillkveld,

rakfiskkveld, torskekveld, årsmøte m.v.) og servering på enkelte ordinære møter og klubbkvelder.

Fungere som valgkomite

 

Programkomiteen

v/Einar Øfsti

Planlegge og gjøre nødvendige avtaler med eksterne og interne foredragsholdere om tema

som komiteen anser som interessante for medlemmene

 

 

Kommunikasjons-komiteen

v/Haavard Trøen

Sørge for fortløpende dokumentasjon av klubbens aktiviteter

Synliggjøre klubben og dens aktiviteter i kommunen og regionen

Redigere og holde vedlike klubbens hjemmeside

 

 

Samfunnskomiteen

v/Frøydis Viddal

Organisere klubbens samarbeid med Frelsesarmeen, Ringsakeroperaen og evt. andre

dugnadspregede  oppgaver

Organisere klubbens oppgaver knyttet til Rotary Youth Leadership Award (RYLA)

ta ansvaret for gjennomføringen av 2 medlemsmøter pr, semester

 

         


  Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Sparebanken Hedmark,
Adresse: Furnesveien 5,
Postnummer: 2380
Sted: Brumunddal.
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Møtekalender
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...