website statistics
OM KLUBBEN / MÅL OG PLANER

  

 

MÅL OG PLANER – 2017-2018 


 1.      ORGANISASJONSPLAN

Vedtatte Organisasjonsplan for Brumunddal Rotary Klubb skal være retningsgivende for arbeidet I styret og i de enkelte   komiteene.  Dette omfatter klubbtjeneste, yrkestjeneste, samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste.

2.      MEDLEMMER

Beholde alle medlemmer som er registrert pr. 30/6-2017.

Øke medlemmer i foreningsåret slik at det oppnås en netto tilgang.

Øke kvinneandelen blant medlemmene.

Rekruttere yngre medlemmer.

3.      ROTARY FOUNDATION

Beholde klubbens bidrag til Rotary Foundation på NOK 600 pr. medlem.

4.      PROSJEKTARBEID - INTERNASJONALT

Samarbeide med andre organisasjoner eller offentlige organ om aktuelle prosjekter.

Etablere et samarbeid med stiftelsen  IMPANDE og slik støtte bistandsarbeid i Sør Afrika.

Videreføre deltakelse i SOS barnebyer, eventuelt et nytt prosjekt som presenteres i samarbeid med Internasjonal Komite.

Fortsette klubbens deltakelse i END POLIO NOW og arbeidet med RYLA.

 

5.      PROSJEKTARBEID – LOKALT

Videreføre samarbeidet med Frelsesarmeen og Ringsakeroperaen.

Deltakelse i andre lokale prosjekter som f.eks. Ferieklubben.

Etablere prosjektet «På rett spor» i samarbeid med naboklubber for å fremme lokal nyskaping.


6.      PR. OG PUBLISITET

Synliggjøre Rotary i lokalsamfunnet og markere klubbens deltakelse i lokale aktiviteter og prosjekter.

Opprettholde klubbens hjemmesider som et nyttig og godt hjelpemiddel og nettbasert verktøy for klubbens medlemmer og andre interesserte.

7.      REGIONALT SAMARBEID

Delta aktivt i regionens presidentforum og søke samarbeid med andre klubber i regionen i aktuelle saker.


  Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Sparebanken Hedmark,
Adresse: Furnesveien 5,
Postnummer: 2380
Sted: Brumunddal.
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...