website statistics
OM KLUBBEN / MÅL OG PLANER

        

MÅL OG PLANER – 2016-2017 

1  ORGANISASJONSPLAN

Vedtatte Organisasjonsplan for Brumunddal Rotary Klubb skal være retningsgivende for arbeidet I styret og i de enkelte komiteene.  Dette omfatter klubbtjeneste, yrkestjeneste, samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste.

2  MEDLEMMER

Beholde alle medlemmer som er registrert pr. 30/6-2016.

Øke medlemmer i foreningsåret slik at det oppnås en netto tilgang.

Øke kvinneandelen blant medlemmene.

 

3  ROTARY FOUNDATION

Beholde klubbens bidrag til Rotary Foundation på NOK 600 pr. medlem.

I forbindelse med Rotary Foundation sin 100 års feiring legges det opp til et ekstra bidrag i forbindelse med et lokalt eller regionalt tiltak.

 

4  PROSJEKTARBEID - INTERNASJONALT

Samarbeide med andre organisasjoner eller offentlige organ om aktuelle prosjekter.

Videreføre deltakelse i SOS barnebyer, eventuelt et nytt prosjekt som presenteres i samarbeid med Internasjonal Komite.

Fortsette klubbens deltakelse i END POLIO NOW og arbeidet med RYLA.

 

5  PROSJEKTARBEID – LOKALT

Videreføre samarbeidet med Frelsesarmeen og Ringsakeroperaen.

Deltakelse i andre lokale prosjekter som f.eks. Ferieklubben.

 

6  PR. OG PUBLISITET

Synliggjøre Rotary i lokalsamfunnet med spesiell vekt på Rotary Foundation sin 100 års feiring og klubbens deltakelse i lokale aktiviteter og prosjekter.

Opprettholde klubbens hjemmesider som et nyttig og godt hjelpemiddel og nettbasert verktøy, både for klubbens medlemmer og andre interesserte.

 

7  REGIONALT SAMARBEID

Delta aktivt i regionens presidentforum og søke samarbeid med andre klubber i regionen i aktuelle saker.

  Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Sparebanken Hedmark,
Adresse: Furnesveien 5,
Postnummer: 2380
Sted: Brumunddal.
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...